Hlavní obory činnosti


Sanace, zateplování, injektáže panelových domů..
Komplexní provádění oprav a zateplování střešních plášťů:

  Klempířské a pokrývačské práce
- vlastní výroba a montáž veškerých klempířských prvků pro střechy z pozinkovaného, měděného, hliníkového plechu, montáž střešních plastových prvků.

  Ocelové konstrukce
- výroba a montáž ocelových a zámečnických konstrukcí.

  Demolice a zemní práce
- vypracování projektu, stavba, rekonstrukce, dokončení stavby.

  Vzduchotechnika
- výroba a montáž rozvodů vzduchotechniky, dodávka technologického zařízení.

  Zdravotechnika
- výměna rozvodů vody v oceli i plastech, výměna kanalizace a odpadů, tlakové stanice, úpravny vod.

  Ústřední vytápění
- plynofikace kotelen, kombinované otopné systémy, primární a sekundární rozvody, přivaděče páry a horké vody.

  Plynovody
- výměna plynových přípojek STL, NTL, výměna rozvodů plynu v budovách, kotelnách, včetně revizí a uvedení do provozu.

  Stavební práce
- pokládání keramické dlažby a obkladů, dodávky a montáže sádrokartonových příček, truhlářské práce, dodávky a montáže interiéru.


© Libor Fikáček - 2005