Informace o firmě
   Firma vznikla v roce 1998. Již ve svých počátcích, stejně jako v současné době, se zabývala zejména sanací a rekonstrukcí obytných domů.
   Současné podnikatelské aktivity v oblasti stavebně montážních prací jsou zaměřeny na komplexnost poskytovaných služeb.

   Kromě sanací a rekonstrukcí obytných a průmyslových budov, společnost realizuje zabezpečování objektů proti horským otřesům, odstraňování statických poruch, výstavbu inženýrských staveb.
   Společnost nabízí i provedení dalších stavebních prací včetně poradenské činnosti.
   Společnost má zaveden systém řízení jakosti ISO 9001:9002.
  Technické vybavení
   Společnost disponuje potřebnými prostředky pro provádění všech stavebních prací. Má kvalifikované pracovníky k výrobě a jejímu řízení.
   Společnost má vlastní sídlo včetně skladů, dílen a potřebného zázemí pro vlastní strojový park a zaměstnává 35 kmenových pracovníků, zejména zednických profesí.

   Warstav, spol. s.r.o. zaručuje, že provedené dílo bude v souladu s projektovou dokumentací, dle platných ČSN, technologických předpisů. K provedení díla budou použity pouze výrobky a materiály 1.jakosti s doložením příslušnými certifikáty (atesty), nebudou použity materiály a výrobky působící negativně na lidské zdraví.

© Libor Fikáček - 2005